1. அணில் பிள்ளை

2. அப்பாவை காணோம்

3. அவள் ஒரு தொட்டாச்சிணுங்கி

4. ஆலமரத்து ஆவி

5. ஒப்பிலாமணி

6. ஒழுங்கை

7. கடற்கரைக் காவாலிகள்

8. சித்தி சித்திரா

9. தங்கச்சியின் காதல்

10. தாரிணி

11. நாவிதர் நாகலிங்கம்

12. நோனாகம கிராமம்

13. பாலடைந்த பங்களா

14. பூட்டிய கதவு

15. பெட்டிசன் பெரியதம்பி

16. பெரியம்மா

17. மணல் வீடு

18. மலடி

19. மஹாசோன பிசாசு

20. மீனாவின் மின் அஞ்சல் காதல்

21. முடிவு

21.முதல் சம்பளம்

22. மொட்டைக் கடிதம்

23. வடு

24. வழக்கறிஞர் வரதராஜா

25. வாடிய மலர் மலர்ந்தது

26. விசித்திர உறவு

27. விநோதன்

28. வில்லுப்பாட்டுக்காரன்

29. வீடு விற்பனைக்கு